Materiał Partnera

Jak strategicznie rozmieszczać kosze uliczne?

Jak strategicznie rozmieszczać kosze uliczne?

Uliczne kosze na śmieci są nierozłącznym elementem krajobrazu miast i miasteczek. W każdym zurbanizowanym otoczeniu są nieodzownym uzupełnieniem architektury miejskiej i parkowej. Choć są nieduże i estetycznie komponują się z otoczeniem, nie trudno ich nie dostrzec. Stoją najczęściej w miejscach szczególnie uczęszczanych przez przechodniów oraz w takich, w których najbardziej są konieczne. Służby miejskie monitorują potrzeby mieszkańców i cały czas analizują jak strategicznie rozmieszczać kosze uliczne.

Kosze na śmieci zapewniają porządek i higienę

Kosze na śmieci to nie tylko estetyczne uzupełnienie architektury miejskiej i parkowej, ale przede wszystkim element zapewniający utrzymanie higieny i porządku. Dają one przechodniom możliwość pozbycia się drobnych odpadków i śmieci podczas przemieszczania się w przestrzeni miejskiej lub na terenach rekreacyjnych. Najczęściej spotkać można kosze betonowe, choć zdarzają się kosze wykonane z metalu, z tworzywa sztucznego oraz ozdobne konstrukcje z elementami drewnianymi. Kosze betonowe są najtrwalsze i najbezpieczniejsze. Są masywne i trudne do przewrócenia lub przeniesienia.

„Kosze, zawłaszcza te betonowe – wyjaśnia pracownik firmy Bud-net, która jest dostawcą materiałów budowlanych – mogą mieć różne formy – wielokątne, okrągłe, okrągłe z przetłoczeniem, kwadratowe, trapezowe, a nawet w kształcie beczki. Kosze dostępne są w różnych odcieniach grysu: czarno-białe, granitowe, sjenitowe, a także z ozdobnego kruszywa typu kamień rzeczny. Wielkość koszy jest zróżnicowana, a ich objętość wynosi od 30 do 70 litrów. Wszystkie modele wyposażone są w worek z PCV lub wkłady wykonane z metalu albo z blachy ocynkowanej”.

Gdzie powinno się umieszczać kosze na śmieci?

Konieczność utrzymywania porządku i higieny w zurbanizowanych przestrzeniach narzuca potrzebę udostępniania koszy na śmiecie. Już od najmłodszych lat edukuje się mieszkańców i przeprowadza kampanie społeczne, których celem jest przestrzeganie porządku. Właściwie ustawione kosze na śmieci w zdecydowany sposób przyczyniają się do walki o czyste ulice i parki w naszych miastach.

Właścicieli nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, zobowiązuje się do ustawiania na tych terenach koszy na śmieci i ich systematycznego opróżniania, w sposób niedopuszczający do przepełnienia. Również w pasach drogowych powinno się instalować kosze uliczne o dużej pojemności przeznaczone do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych. Zaleca się także rozmieszczenie koszy na śmieci w pasach dróg publicznych i wzdłuż ciągów pieszych. Ich objętość i częstotliwość opróżniania powinno się dostosować do intensywności ruchu pieszego. Powinny być one również dostępne w otoczeniu szkół, przedszkoli, urzędów, szpitali oraz w innych miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców. Nie można zapominać o ich umieszczaniu przy przystankach komunikacji miejskiej.

Zachowanie czystości i porządku na terenach zielonych, w parkach, przy deptakach i na terenach rekreacyjnych jest dla włodarzy miast szczególnie ważne. Dlatego również tam rozmieszczają  kosze na śmiecie i pilnują ich opróżniania.

Dzięki odpowiedniej liczbie koszy na odpady i strategicznemu ich rozmieszczeniu łatwo zachować czystość i porządek. Właściwa ilość koszy i ich dostępność ma też swój walor edukacyjne. Nie prowokuje do śmiecenia i świadczy o wspólnym zainteresowaniu, również władz samorządowych w zachowaniu czystości.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję