Materiał Partnera

Jak przeprowadzić rozruch instalacji technologicznej?

Jak przeprowadzić rozruch instalacji technologicznej?

Rozruch instalacji technologicznej jest niezbędnym etapem przed wdrożeniem urządzeń do ciągłej pracy. Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy inwestycja została wykonana prawidłowo – a oceny dokonuje się na podstawie prób i weryfikacji założeń projektowych. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób przeprowadzany jest rozruch instalacji technologicznej.

 

Na czym polega rozruch instalacji technologicznej?

Rozruch polega na sprawdzeniu poszczególnych elementów instalacji: kolejnych węzłów i ciągów technologicznych. Dzieli się zwykle na dwa etapy: rozruch mechaniczny oraz rozruch technologiczny. Podczas rozruchu mechanicznego dokonuje się oceny m.in. drożności lub szczelności – zazwyczaj na podstawie prób ruchowych poszczególnych maszyn i urządzeń.  Drugim, wspomnianym już etapem, jest rozruch technologiczny, podczas którego sprawdza się zarówno  współdziałanie poszczególnych części, zależności, jakie między nimi się pojawiają, jak i prawidłowego ich działania jako całości. Próby realizowane są także wraz z mediami produkcyjnymi, które biorą udział w procesie.

Rozruch, oprócz prób, obejmuje także regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych, a także szkolenia z eksploatacji urządzenia. Dlatego powinien być przeprowadzany przez specjalistyczną firmę (np. Nova Process), która posiada doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do stwierdzenia, czy instalacja została wykonana prawidłowo oraz, czy jest zgodna z normami bezpieczeństwa.

 

Przeprowadzanie rozruchu instalacji technologicznych

Co ważne, rozruch instalacji technologicznej może zostać przeprowadzony jedynie po całkowitym zakończeniu robót budowlanych i montażowych. Warunkiem niezbędnym do uruchomienia instalacji jest dostarczenie dokumentacji projektowej, instrukcji obsługi urządzeń oraz dokumentacji techniczno-ruchowej. Również po zakończeniu rozruchu przygotowuje się dokumenty obejmujące przebieg prac, w których zawarte są informacje o czasie ich trwania, uzyskanych wynikach, usterkach, które się pojawiły oraz zaleceniach dotyczących ich usunięcia, przyjęcie instalacji do wstępnej eksploatacji oraz rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rozruchu.

Ostatecznie, na podstawie przeprowadzonych prób uzyskuje się wskaźniki, które powinny być zgodne z założeniami projektowymi. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, inwestycja może zostać przekazana do początkowego użytkowania – rozruch instalacji technologicznej zostaje zakończony.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję