Materiał Partnera

Jak przebiega proces recyklingu odpadów budowlanych?

Jak przebiega proces recyklingu odpadów budowlanych?

Zagospodarowanie odpadów budowlanych to znakomity sposób na spożytkowanie surowców, z których zostały wykonane, a także metoda aktywnego chronienia środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem. Różne metody recyklingu pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz oznaczają redukcję emisji CO2. Przekazanie odpadów firmie zajmującej się ich utylizacją to także spełnienie wymogów nakładanych przez obowiązujące przepisy.

 

Możliwości recyklingu odpadów budowlanych

 

- Prowadzenie robót budowlanych wiąże się z powstawaniem pewnej ilości odpadów, które muszą być odpowiednio zagospodarowane. Sytuacja taka zdarza się zarówno przy wykonywaniu prac budowlanych związanych ze wznoszeniem nowych obiektów, jak i podczas remontów i przebudów mieszkań, domów czy budynków użytkowych. Najwięcej pozostałości pojawia się jednak przy robotach rozbiórkowych oraz wyburzeniach. Wszystkie odpady budowlane powinny trafiać do firm, które zajmują się ich utylizacją. Dzięki temu nie będą one stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego, a w wielu przypadkach będą mogły zostać skierowane do recyklingu i ponownego wykorzystania. Warto pamiętać, że obowiązek zadbania o odpady spoczywa na wykonawcy prowadzącym roboty budowlane albo na jego zleceniodawcy, o ile odpowiedni zapis znajduje się w zawartej umowie. Jednocześnie nielegalne składowanie odpadów czy pozbywanie się ich na własną rękę pociąga za sobą zagrożenie wysokim mandatem lub orzeczoną przez sąd grzywną. W takim przypadku właściciel odpadów może też zostać obciążony kosztami ich wywozu oraz przywrócenia miejsca, w którym zostały wyrzucone do stanu poprzedniego

– podkreśla przedstawiciel firmy ZUZPER, która zajmuje się odbiorem różnych typów odpadów oraz wynajmem kontenerów.

 

Odpady budowlane to bardzo szerokie pojęcie, w którym mieszczą się materiały zaliczane do wielu różnych kategorii. Wśród pozostających po wykonaniu prac budowlanych, remontowych, rozbiórkowych lub wyburzeniowych znajdują się przede wszystkim gruz betonowy, pozyskiwany głównie z elementów konstrukcyjnych budynków – stropów, filarów, schodów czy wszelkiego rodzaju belek i wieńców, a także gruz ceglany pochodzący głównie ze ścian zewnętrznych i działowych. Wśród innych materiałów o podobnym charakterze będzie także drewno konstrukcyjne, najczęściej z więźby dachowej, schodów wewnętrznych, dźwigarów i belek podtrzymujących konstrukcję stropów i podłóg, jak również stal w postaci np. kształtowników, wsporników i zbrojeń. Elementy drewniane to również rozmaite części składające się na wyposażenie wnętrza – np. podłogi, boazerie, poręcze, ścianki działowe, a także stolarka budowlana w postaci drzwi i okien.

 

Do pozostałości będących odpadami budowlanymi zalicza się tynki, okładziny ceramiczne, a także resztki zapraw, klejów, wylewek, gipsu czy rozmaitych mas uszczelniających i wyrównujących. Poza nimi odpadami będą różne elementy instalacji budowlanych – rury centralnego ogrzewania, grzejniki, zbiorniki i rury wodno-kanalizacyjne, a także instalacje elektryczne – przede wszystkim prowadzone w budynku przewody miedziane bądź aluminiowe. W kategorii odpadów budowlanych znajdą się fragmenty ceramiki sanitarnej, materiały dociepleniowe czy pokrycia dachowe – blachy, papa, dachówki lub membrany. Wśród odpadów po remoncie czy budowie bardzo często znajduje się także spora ilość tworzyw sztucznych.

 

Najwygodniejszym, a zarazem zgodnym z obowiązującymi przepisami i bezpiecznym dla środowiska sposobem na pozbycie się odpadów budowlanych jest skorzystanie z usług firmy zajmującej się podstawianiem odpowiednich kontenerów. Po określeniu ilości odpadów oraz koniecznej do ich pomieszczenia pojemności wystarczy zlecić przywiezienie i ustawienie wybranego pojemnika, a po jego zapełnieniu poinformować o tym, że może być zabrany. Cała operacja przebiega sprawnie, a zleceniodawca otrzymuje dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów. Co równie ważne, wszystkie odebrane materiały zostaną przekazane do recyklingu i zagospodarowane w taki sposób, który nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.

 

Sposoby na zagospodarowanie odpadów budowlanych

 

Odpowiednie technologie recyklingu dają szerokie możliwości, jeśli chodzi o przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie odpadów budowlanych. Większość materiałów może być skierowana do tzw. downcyclingu, w którego ramach jest wykorzystywana w postaci zmienionej na surowiec o mniejszej wartości, tracący część swoich właściwości. Do technik tego rodzaju można zaliczyć np. przetwarzanie odpadów na kruszywo czy wióry. Zupełnie inne możliwości oferuje upcycling, wiążący się z podwyższeniem wartości surowca. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia np. przy kierowaniu do przetopu elementów metalowych czy przy przetwarzaniu niektórych tworzyw sztucznych, które mogą być zamieniane w tkaniny, membrany czy elementy innych, bardziej złożonych wyrobów.

 

Jeżeli chodzi o recykling materiałów budowlanych, to dużym zainteresowaniem cieszy się przetwarzanie odpadów z betonu na różne typy kruszywa. Najczęściej tą metodą pozyskuje się surowiec używany do wykonywania podbudowy dróg, ale w zależności od jakości odpadu istnieje też możliwość użycia go ponownie przy produkcji betonu, czy do tworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Utylizacja gruzu polega na jego rozdrobnieniu w specjalnych kruszarkach. W podobny sposób są wykorzystywane również odpady z cegieł ceramicznych. Uzyskane tą drogą materiały są bardzo często używane przy zagęszczaniu gruntu, budowie konstrukcji inżynieryjnych, wykonywaniu drenaży czy utwardzaniu poboczy lub placów manewrowych.

 

Często wykorzystuje się ponownie odpady w postaci drewna budowlanego i rozbiórkowego. Najpowszechniej stosowaną metodą jest jego rozdrabnianie i pozyskiwanie surowca do produkcji różnych typów płyt wiórowych, a niekiedy także przerabiania na paliwo w postaci brykietów czy pelletu. Część drewna jest także przeznaczana do zużycia w elektrociepłowniach i elektrowniach jako biomasa. Możliwości wykorzystania drewna zależą od jego jakości i stopnia zanieczyszczenia czynnikami fizycznymi – np. resztkami zapraw lub chemicznymi – impregnatami czy farbami. Część odpadów drewnianych jest też używana do produkcji różnych materiałów kompozytowych, wiele pozostałości trafia także do przerobu na kompost.

 

Najprostsze jest zwykle skierowanie do ponownego wykorzystania pozostałości wykonanych z metalu, które stosunkowo łatwo oddzielić od innych składników oraz przerobić. Najbardziej pożądane są zwykle metale nieżelazne, z uwagi na swoją wysoką cenę. Dużą wartość mają rury, przewody, grzejniki, a także części innych instalacji. Miedź czy aluminium, ale także różne ich stopy, np. mosiądz są skrupulatnie zbierane i wysyłane do przetopu. W bardzo podobny sposób postępuje się z wyrobami stalowymi. Najczęściej ponownie wykorzystywane są elementy konstrukcyjne, które nie muszą być mechanicznie oddzielane od betonu czy innych materiałów. Istnieją jednak również możliwości wykorzystywana stali zbrojeniowej.

 

Stosunkowo często do recyklingu kierowane są też tworzywa sztuczne, choć także w tym przypadku wiele zależy od rodzaju materiału oraz stopnia jego zanieczyszczenia. Znaczna część tworzyw jest jednak przerabiana na wszelkiego rodzaju wypełniacze używane przy produkcji materiałów budowlanych, np. jako elementy termoizolacyjne.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję