Materiał Partnera

Jak powinny być znakowane drogi ewakuacyjne?

Jak powinny być znakowane drogi ewakuacyjne?

Drogi ewakuacyjne umożliwiają zorganizowane przemieszczanie się ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie, do bezpiecznego punktu. Ewakuację najczęściej przeprowadza się w sytuacji zagrożenia pożarowego, ale może też być organizowana w przypadku występowania powodzi i innych. Ważne jest zadbanie o ratowanie w pierwszej kolejności ludzkiego życia. Pomocne w jej przeprowadzeniu jest oznakowanie. Jak powinno być rozmieszczone w budynkach?

Zasady rozmieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, ich właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do zainstalowania systemu oświetlenia i oznakowania m.in.:

  • dróg i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • drabin ewakuacyjnych, miejsc zbiórki do ewakuacji czy lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
  • drzwi przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych,
  • miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • i innych obszarów.

Jak powinny być oznakowane drogi ewakuacyjne?

Na drogach ewakuacyjnych musi się znaleźć system oświetlenia i oznakowania, dopasowany indywidualnie do warunków obiektu. Sposób ich rozmieszczenia jest uzależniony między innymi od stopnia niebezpieczeństwa, przebiegu drogi ewakuacyjnej, rodzaju obiektu, liczbie osób potencjalnie w nim przebywających czy też warunków środowiskowych.

Przyjmuje się jednak podstawową zasadę w zakresie ich rozmieszczania. Nakazuje ona, by znaki ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej znajdowały się w każdym miejscu, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji – wyjaśnia ekspert z Hurtowni sprzętu BHP i PPOŻ „STRAŻAK”. Dodatkowo znaki powinny być umieszczone możliwie blisko źródeł światła, które zapewni ich właściwą luminację. Dobierając odpowiedni ich rozmiar, należy wziąć pod uwagę odległość, z jakiej zostanie od dostrzeżony przez ewakuujących się ludzi.

Poza wspomnianymi warto stosować również dodatkowe oznaczenia w postaci np. taśm fotoluminescencyjnych monokolorystycznych bądź z nadrukowanymi ukośnie czarnymi pasami, ale też innych elementów wyprodukowanych na bazie materiałów fotoluminescencyjnych. Są one niezwykle pomocne, gdyż ich konstrukcja ułatwia np. identyfikację drzwi w pomieszczeniach. Głównymi ich zaletami są także dostarczenie wyraźnych informacji o kierunku ewakuacji czy też oznaczenie zarysów schodów, czy innych miejsc, w których zmianie ulega poziom podłogi. Skutecznie zwracają one również uwagę na przeszkody na drodze takie jak słupy, krawędzie czy zwężenia.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję