Materiał Partnera

Gdzie wywożone są płynne nieczystości z przydomowego szamba?

Gdzie wywożone są płynne nieczystości z przydomowego szamba?

Produkcja płynnych nieczystości jest naturalną częścią funkcjonowania gospodarstwa domowego. W zbiorowym budownictwie spływają one systemem rur kanalizacyjnych do ścieków miejskich. W domach jednorodzinnych o ich gromadzenie i zagospodarowanie muszą zadbać właściciele. Wszędzie tam, gdzie dom nie może być podłączony do systemu kanalizacji, płynne ścieki trafiają do szamba. Co się z nimi później dzieje?

 

Prawny obowiązek zagospodarowania ścieków

 

Płynne odpady komunalne, czyli takie, które produkuje przeciętne gospodarstwo domowe, są toksyczne i niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Dlatego nie można ich po prostu wylać na pole czy do rowu. Pozbycie się ich w takich miejscach wiąże się z ryzykiem przedostania do wód podziemnych i zatrucia wody pitnej, a nawet skażenia epidemiologicznego. Aby uniknąć takich sytuacji, państwo nałożyło na właścicieli domów jednorodzinnych obowiązek prawny zagospodarowania nieczystości.

 

Kwestie dotyczące gromadzenia, przechowywania i zagospodarowywania odpadów regulują dwa dokumenty podstawowe:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uzupełniają je przepisy szczegółowe, dotyczące np. warunków, jakie muszą spełniać zbiorniki szamb lub miejsc, w których mogą być zlokalizowane. Jednym z wymogów jest też powierzenie wywozu nieczystości płynnych specjalistycznej firmie asenizacyjnej. Taka konieczność wynika z zapisu w ustawie z 2012 roku, który mówi, że transport powinien się odbywać przystosowanymi do tego celu samochodami. Jednym z obowiązków właścicieli gospodarstw domowych jest podpisanie umowy na wywóz płynnych nieczystości. Za jej brak grożą mandaty.

 

Gdzie trafiają płynne odpady z domowych szamb?

 

–  Wywóz płynnych odpadów wymaga nie tylko wiedzy i specjalistycznych samochodów, ale również zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Udziela go  wójt, burmistrz lub prezydent miasta po dokładnym przeanalizowaniu możliwości technicznych firmy i spełnieniu przez nią wymogów związanych z utylizacją ścieków. Nieczystości są wybierane z szamba za pomocą specjalnych, szczelnie montowanych węży i tłoczone do zbiornika przez pompę. Następnie w szczelnym zbiorniku są transportowane do oczyszczalni ścieków – wyjaśnia pracownik  firmy asenizacyjnej Sako II.

 

Oczyszczalnia ścieków jest wyspecjalizowanym zakładem, w którym ścieki są poddawane obróbce metodami mechanicznymi i chemicznymi. W specjalnych zbiornikach sedymentacyjnych oddziela się od nich cząstki stałe, a stosowanie preparatów chemicznych pozwala na usuwanie z nich związków chemicznych, metali ciężkich i innych niepożądanych substancji. Efektem procesu oczyszczania jest uzyskanie wody przydatnej do celów gospodarczych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję