Materiał Partnera

Gdzie można zamontować instalacje gazowe? Jakie są wymagania techniczne?

Gdzie można zamontować instalacje gazowe? Jakie są wymagania techniczne?


Podstawą określenie wymogów technicznych dotyczących montażu instalacji gazowych w budynkach w Polsce jest aktualizowane przez lata Rozporządzenie z roku 2002. Przyjrzyjmy się, jakie rozdziały dotyczące wyposażenia technicznego budynków zawiera Rozporządzenie i jakie konkretne informacje dotyczące instalacji gazowych pojawiają się w tym dokumencie.

Podstawa wymagań technicznych dotycząca instalacji gazowych

Podstawą określenia, jakie są wymagania techniczne dotyczące montażu instalacji gazowych w budynkach, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział IV Rozporządzenia to wyposażenie techniczne budynków, podzielone kolejno na rozdziały:

  1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
  2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa
  3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
  4. Instalacje ogrzewcze
  5. Przewody kominowe
  6. Wentylacja i klimatyzacja
  7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
  8. Instalacja elektryczna
  9. Instalacja telekomunikacyjna
  10. Urządzenia dźwigowe

W kontekście montażu instalacji gazowej interesuje nas oczywiście Rozdział 7, który mówi zarówno o instalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej, jak i o instalacjach gazowych zasilanych gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli i instalacjach gazowych zasilanych gazem płynnym z indywidualnej butli.

Doprowadzenie gazu do budynku

Gdzie można zamontować instalacje gazowe według omówionego Rozporządzenia? — Odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo obszerna, dlatego skoncentrowaliśmy się na konkretnym wątku: doprowadzaniu gazu do zewnętrznej ściany budynku. Nakreślmy, co Rozporządzenie wskazuje jako podstawę weryfikacji, czy do konkretnego budynku rzeczywiście można doprowadzić gaz z zewnątrz. Więcej opowiedzieli nam o tym przedstawiciele firmy Budoinstal z Węgrowa z województwa mazowieckiego. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W jednym budynku zabrania się stosowania gazu płynnego i gazu z sieci gazowej (dodajmy, że instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane jedynie w budynkach niskich). Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu.

Na koniec dodajmy, że Rozporządzenie określa również, jakie powinno być maksymalne ciśnienie w przewodach gazowych, określa kwestie instalacji sygnalizujących niedopuszczalny poziom stężenia gazu, kurków głównych i odrębnych zaworów (w przypadku gdy z jednego przyłącza zasila się więcej niż jeden budynek), urządzeń redukcyjnych, prowadzenia przewodów instalacji gazowych, urządzeń pomiarowych zwanych gazomierzami itd.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję