Materiał Partnera

Dlaczego regularna konserwacja dźwigów jest tak ważna?

Dlaczego regularna konserwacja dźwigów jest tak ważna?

Dźwigi są niezbędnym środkiem transportu w wielu operacjach przemysłowych, budowlanych i handlowych. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację tych maszyn, właściciele i  operatorzy dźwigów muszą konsekwentnie przestrzegać swoich zobowiązań prawnych. To oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki. Awarie i błędy w obsłudze żurawia mogą mieć poważne konsekwencje, podobnie jak brak regularnych serwisów i napraw. Dlaczego konserwacja dźwigów jest tak ważna?

Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem dźwigów

Dźwigi różnią się konstrukcją. Najpopularniejsze typy dźwigów to żurawie obrotowe, podnośniki i suwnice. Wszystkie zaliczają się do urządzeń transportu bliskiego. Współczesne dźwigi są bardzo zaawansowane technologicznie i tylko fachowa opieka nad nimi pozwala na uniknięcie awarii i przestoju w pracy, a także eliminuje ryzyko groźnych w skutkach wypadków. Podczas eksploatacji żurawia zdarzają się niedociągnięcia i ryzykowne sytuacje. Największe zagrożenie związane jest z brakiem odpowiednich kwalifikacji i wyszkolenia operatora dźwigu. Operator powinien codziennie przeprowadzać kontrolę wizualną i funkcjonalną urządzenia.

Równie niebezpieczne jest nieprzestrzeganie terminów przeglądów i ignorowanie drobnych awarii lub nieodpowiednia konserwacja i naprawa. Zagadnienia związane z prawidłową eksploatacją i konserwacją dźwigów są regulowane aktami prawnymi. Warto dodać, że zarówno właściciel dźwigu jak i operator ponoszą odpowiedzialność za uchybienia.

Regulacje dotyczące badań technicznych dźwigów

W celu utrzymania bezpiecznego stanu eksploatacyjnego wykonawca musi regularnie sprawdzać systemy dźwigowe. Jest on odpowiedzialny między innymi za przeglądy. Dokładne wytyczne określają akty prawne. Są to Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz z dnia 29.10.2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego.  Ponadto firmy serwisujące dźwigi podlegają pod Ustawę o Dozorze Technicznym z 20.12.2000 roku, określającą zasady, zakres i formy dozoru technicznego. Firma Naprawa Dźwigów Henryka Szokalskiego nawet do serwisowania dźwigów używa tylko maszyn z certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego.

W myśl przepisów dźwigi muszą przechodzić badania okresowe, których terminy zależą od rodzaju żurawia. Organ przeprowadzający kontrolę sprawdza kwalifikacje operatorów, dziennik konserwacji i księgę rewizyjną dźwigu oraz protokoły pomiarów elektrycznych.  Ponadto dźwigi w szczególnych przypadkach muszą przejść badania eksploatacyjne. Wskazaniem do ich wykonania jest każdorazowa modernizacja lub wymiana elementów technicznych, naprawa oraz zmiana lokalizacji. W takim badaniu chodzi o sprawdzenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego urządzenia. Próby przeprowadza się z obciążeniem. Obowiązkowe są badania powypadkowe, przeprowadzane po wpłynięciu do Urzędu Dozoru Technicznego zawiadomienia o awarii lub wypadku. Ich celem jest ustalenie przyczyn oraz zalecenia dotyczące zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom w przyszłości.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję