Materiał Partnera

Czym jest SUFO?

Czym jest SUFO?

Podstawowym zadaniem firm ochroniarskich jest ochrona osób i mienia. Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie nie tylko w domu i biurze, ale również na wydarzeniach masowych. Wielu klientów potrzebuje jednak profesjonalnej i kompetentnej agencji ochroniarskiej, której celem jest wewnętrzna ochrona mienia. Jedną z takich formacji ochronnych jest SUFO. Co oznacza ten skrót i na czym polega jej działalność?

Co oznacza skrót SUFO?

SUFO to Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna. Jest to szczególna jednostka działająca w ramach agencji ochrony osób i mienia. Może ona zostać stworzona przez prywatne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia tylko po uzyskaniu koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pozwolenia na broń palną wydawanego na okaziciela. Dokument ten wydaje się na podstawie innych przepisów.

Działania SUFO regulowane są przez Ustawę o Ochronie Osób i Mienia z 1997 r., a jej funkcjonowanie kontroluje Komendant Główny Policji. Czynności kontrolne działalności SUFO obejmują m.in. kontrolę organizacji i zasad działania, uzbrojenia, wyposażenia oraz współpracy z innymi formacjami i służbami. SUFO zajmuje się głównie ochroną mienia na terenie chronionego obszaru i obiektu, ochroną urządzeń zlokalizowanych poza chronionym terenem, realizacją zadań zawartych w planie ochrony danej instytucji, czy konwojowaniem mienia.

Uprawnienia i obowiązki pracowników SUFO

Zadania SUFO mogą być realizowane jedynie przez kwalifikowanych pracowników ochrony. W ramach specjalistycznej formacji SUFO mają oni prawo do:

  • legitymowania osób wchodzących na chroniony obszar,
  • ujmowania osób na terenie chronionego obiektu,
  • stosowania środków przymusu bezpośredniego,
  • posiadania i używania broni palnej.

Do środków przymusu bezpośredniego zaliczamy broń palną, siłę fizyczną (techniki obrony, obezwładnienia), kajdanki, pałkę służbową, gaz pieprzowy i paralizator, a także psa służbowego. Pracownicy SUFO mają także obowiązek współpracy z jednostkami policji, straży pożarnej, obrony cywilnej, a także z pracownikami straży miejskiej.

Osoby potrzebujące wewnętrznej ochrony mienia powinny wybierać profesjonalne agencje ochrony, np. STEKOP, która świadczy pełen pakiet usług w zakresie ochrony osób i mienia. Agencje te powinny wspomagać się w codziennej pracy doskonałymi kwalifikacjami pracowników oraz posiadać świetnie wyposażone zaplecze techniczne. Ich celem powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa nam oraz naszemu mieniu.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję