Materiał Partnera

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może działać sprawnie na gliniastym gruncie?

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może działać sprawnie na gliniastym gruncie?

Posadowienie i sprawne funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na gliniastym gruncie jest możliwe. Wszystko zależy od tego, jaki typ oczyszczalni wybierzemy. Powinniśmy też przeprowadzić badania gruntu, dzięki którym określimy położenie i głębokość pokładów gliny. Jaka oczyszczalnia ścieków będzie optymalna, a jakiej nie należy budować na gruntach o niskiej przepuszczalności?

Co do zasady, to możemy zbudować oczyszczalnię dowolnego typu na każdym rodzaju gruntu. Jednocześnie należy pamiętać, że są oczyszczalnie, których poprawne działanie na gruntach o niskiej przepuszczalności będzie wymagało wielu dodatkowych prac ziemnych.

Drenażowa oczyszczalnia ścieków wymaga chłonnego podłoża

Często pojawia się pytanie, czy instalacja drenażowej oczyszczalni ścieków ma sens na gliniastym gruncie. Jest ono podyktowane względami ekonomicznymi: drenażowe oczyszczalnie są najtańszym rozwiązaniem wśród przydomowych systemów utylizacji ścieków. W skład instalacji wchodzi osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający. To właśnie w drenażu odbywa się proces właściwego, tlenowego oczyszczania ścieków. Jeżeli drenaż zostanie posadowiony w gliniastym czy ilastym podłożu, to powstanie problem z zalewaniem ściekami drenażu. Bez dostępu powietrza procesy oczyszczania są niemożliwe, bo ustaje aktywność bakterii tlenowych.

Rozwiązaniem problemu z niską przepuszczalnością gruntu może być wymiana ziemi rodzimej na poletku rozsączającym. Jeżeli ciężkie, gliniaste podłoże zastąpimy piaskiem i żwirem o odpowiedniej gramaturze, cała instalacja powinna funkcjonować prawidłowo. Przedstawiciel firmy instalacyjnej Mawex, wykonawcy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Małopolski, doradza wykonanie dokładnych badań gruntu: 

– Warto sprawdzić, jak głęboko sięga pokład gliny. Może się okazać, że po zebraniu powierzchniowej warstwy gruntu rodzimego natrafimy na bardziej chłonne podłoże. Jeżeli jednak odwierty pokażą, że glina sięga na głębokość kilku metrów i nie jest przecinana pasmami piasku czy żwiru, to nie ominie nas wymiana gruntu na poletku drenażowym. W takich okolicznościach warto zastanowić się nad wyborem innego typu oczyszczalni.

O wyborze oczyszczalni biologicznej powinna zdecydować kalkulacja kosztów. Warto wykonać dokładny kosztorys prac przed przystąpieniem do zakupów. Może okazać się, że koszt budowy na glinie oczyszczalni drenażowej będzie porównywalny do ceny oczyszczalni biologicznej. 

Biologiczne oczyszczalnie przydomowe działają niezależne od rodzaju gruntu

Oczyszczalnie drenażowe i biologiczne oczyszczalnie przydomowe wykorzystują te same procesy biologicznej neutralizacji ścieków. Różnica polega na tym, że w instalacji drenażowej właściwe oczyszczanie zachodzi w glebie, natomiast w przydomowej oczyszczalni biologicznej wszystkie procesy przebiegają w zamkniętym zbiorniku. W efekcie do gleby jest odprowadzany oczyszczony ściek, czyli woda o takim stopniu czystości, że można nią podlewać uprawy lub odprowadzić do naturalnych cieków wodnych. Jakość oczyszczania ścieków w instalacji typu biologicznego nie ma związku z rodzajem gleby, w której jest posadowiona. 

Posiadacze oczyszczalni biologicznych mogą mieć problem z rodzajem gleby tylko wtedy, gdy zechcą rozsączać oczyszczone ścieki. W przypadku silnie gliniastego gruntu może okazać się konieczne zastosowanie studni chłonnej. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z powierzchniową warstwą gliny. Studnia chłonna pozwala przebić się do warstw o większej chłonności.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję