Materiał Partnera

Co powinien zawierać raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko?

Co powinien zawierać raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko?

Działalność przemysłowa jest bardzo ważną częścią gospodarki, jednak realizowanie celów ekonomicznych nie może wpływać negatywnie na stan środowiska naturalnego. Przy przygotowaniu inwestycji istnieje obowiązek przeanalizowania jej potencjalnego oddziaływania na cały ekosystem i wybranie takich rozwiązań, które nie będą się odbijać na funkcjonowaniu przyrody. W celu zapewnienia najlepszej ochrony wymagane jest uzyskanie stosowanych pozwoleń.

 

Jakie informacje powinny się znaleźć w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko?

 

Przygotowanie inwestycji to konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Wymaga złożenia odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednym z podstawowych elementów jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, stanowiący załącznik do składanego wniosku. Zawiera analizę informacji związanych z planowaną budową oraz jej skutkami. Musi się w nim znaleźć opis inwestycji z podaniem jej charakterystyki, w tym głównych procesów technologicznych. Ważne będą też prognozowane rodzaje i ilości zanieczyszczeń. Należy wskazać elementy środowiskowe, które będą objęte pojawiającymi się oddziaływaniami. Konieczne okaże się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, a więc przeprowadzenie badań terenowych. Wśród szczególnie istotnych elementów raportu pojawią się skutki niewykonania inwestycji, jak również jej rozmaite warianty – postulowany przez inwestora, alternatywny dla niego oraz najkorzystniejszy dla środowiska. Ważne będzie też zawarcie przewidywań co do oddziaływania na środowisko – wodę, powietrze, glebę, roślinność, zwierzęta, struktury geologiczne, krajobraz oraz zabytki czy dobra materialne, oraz krajobraz kulturowy a ponadto obszary chronione.

 

Kto może przygotować raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko?

 

Przygotowanie raportu wymaga posiadania fachowej wiedzy z obszaru ochrony środowiska. Niezbędne jest umieszczenie w nim danych osób, które brały udział w jego opracowaniu, jednocześnie przepisy nie wskazują, jakie formalne kwalifikacje powinny one posiadać. Ponieważ opracowania podlegają weryfikacji, błędy powodują znaczne opóźnienie procesu inwestycyjnego. Rozwiązaniem jest powierzanie tego zadania podmiotom, które mają odpowiednie doświadczenie w tym zakresie oraz zatrudniają osoby przygotowane merytorycznie do jego realizacji. Dobrym przykładem może być tu firma KIK ECO LAB. Specjalizuje się ona w tworzeniu niezbędnej dokumentacji środowiskowej oraz uzyskiwaniu potrzebnych pozwoleń.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję