Materiał Partnera

Certyfikowana firma prowadząca działalność w zakresie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i nie tylko

Certyfikowana firma prowadząca działalność w zakresie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i nie tylko

Wielu przedsiębiorców oferuje usługę instalacji, montażu oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych lub cieplnych. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, do wykonywania tych usług potrzebny jest specjalny certyfikat. Działalność firmy musi być sprawdzona i zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego. Dlaczego przy instalacji urządzeń warto postawić na usługi certyfikowanej firmy?

Jak działają klimatyzatory i inne urządzenia chłodnicze?

Klimatyzatory i urządzenia chłodnicze, a także agregaty i pompy ciepła wykorzystują do działania fluorowane gazy cieplarniane. Co to oznacza? Urządzenia zawierają często nawet około 5 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Konieczna jest więc dokładna i bezbłędna kontrola ich szczelności. Dlatego też instalacja, montaż i naprawa tych urządzeń powinna być wykonywana jedynie przez uprawnioną do tego firmę. Nieprawidłowa instalacja grozi niebezpieczeństwem.

Jak tłumaczy ekspert z serwisu urządzeń klimatyzacyjnych DSTechnik: Wysoka jakość usług jest możliwa dzięki solidnemu przygotowaniu pracowników oraz nowoczesnemu sprzętowi specjalistycznemu. Osoby zatrudnione certyfikowanych firmach to wykwalifikowani specjaliści, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach oraz kursach podnoszących kompetencje zawodowe, a także zdobywają umiejętności konieczne do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie.

Uprawnienia i obowiązki certyfikowanej firmy

Aby uzyskać certyfikację, przedsiębiorca musi spełnić odpowiednie wymagania. Konieczne jest przejście wszystkich szkoleń z zakresu instalacji i naprawy urządzeń zawierających gazy zubożające warstwę ozonową oraz spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Dopiero po pomyślnym przejściu szkoleń i spełnieniu wymogów przedsiębiorca otrzymuje certyfikat, który zezwala na montaż, serwisowanie i likwidację urządzeń.

Wraz z otrzymaniem certyfikatu na przedsiębiorcę nakładane są też pewne obowiązki.  W swojej działalności musi stosować wszystkie obowiązujące procedury, dokumentować wykonywane czynności oraz zapewnić firmie odpowiednie wyposażenie techniczne. Ponadto jest zobowiązany do przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych i ich poprawnego wykorzystania.

Poprawna instalacja urządzeń w budynku

Firma, która spełnia wszystkie wymogi prawne i posiada odpowiedni certyfikat zazwyczaj wykonuje usługę montażu urządzeń klimatyzacyjnych lub chłodniczych bezbłędnie. Przede wszystkim posiada profesjonalny, wykwalifikowany personel, który potrafi poradzić sobie z różnymi problemami występującymi podczas instalacji. Poza tym, do instalacji urządzeń wykorzystywany jest sprawny, nowoczesny sprzęt gwarantujący wysoką jakość usługi.

Przed włączeniem instalowanego urządzenia certyfikowana firma dokładnie sprawdza jego ciśnienie w jego układzie, szczelność oraz czystość filtrów. Ewentualne usterki są likwidowane na miejscu. W przypadku pojawienia się problemów w trakcie użytkowania urządzenia możliwy jest natychmiastowy serwis. Certyfikowana firma może podjąć się też całkowitej likwidacji niesprawnego urządzenia.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję