Materiał Partnera

Badanie Proctora. Wilgotność optymalna gruntu

Badanie Proctora. Wilgotność optymalna gruntu

Rozpoczęcie budowy na danym terenie wymaga dokładnego przebadania gruntu pod kątem jego parametrów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa posadowienia konstrukcji. Istotne znaczenie ma tu przede wszystkim gęstość podłoża, na którą wpływa wiele czynników, w tym wilgotność. Aby ocenić jej optymalną wartość, przeprowadza się badanie Proctora. Na czym ono polega?

Przebieg badania Proctora

Zanim przejdziemy do omówienia znaczenia badań przeprowadzanych przy użyciu aparatu Proctora, przyjrzyjmy się bliżej samej tej procedurze. Jak wygląda badanie Proctora i czym charakteryzuje się ten aparat? Składa się on ze specjalnego cylindra, w którym umieszcza się odpowiednio przygotowane, wysuszone, oczyszczone i rozdrobnione próbki podłoża. Grunt ten zagęszcza się przy pomocy ubijaka, dodając stopniowo do próbek określoną ilość wody. W efekcie można zaobserwować różne stopnie zagęszczenia gruntu – uzyskane w ten sposób wyniki badania nanosi się na wykres ukazujący zależność gęstości objętościowej badanej próbki od poziomu wilgotności. Tak skonstruowany wykres pozwala wyłonić wartość maksymalną tej gęstości, która jest możliwa do osiągnięcia przy optymalnej wilgotność gruntu.

Znaczenie optymalnej wilgotności gruntu

Opisane w poprzednim akapicie działanie aparatu Proctora pozwala określić poziom wilgotności gruntu, przy którym dane podłoże będzie można maksymalnie zagęścić. Dlaczego to badanie jest tak istotne z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia prac budowlanych na danym obszarze?

Grunt, na którym zostanie posadowiona dana konstrukcja, powinien posiadać odpowiednie właściwości i zapewniać nośność oraz stabilność budowli, jednak w praktyce nie zawsze tak jest. - Tłumaczy pracownik z grupy BARG obejmującej ogólnopolską sieć laboratoriów drogowych i budowlanych. - W niektórych sytuacjach konieczne jest zagęszczenie gruntu umożliwiające jego stabilizację. Trzeba przy tym pamiętać, że gęstość podłoża zależy w dużej mierze od jego wilgotności. W związku z tym, aby osiągnąć optymalne parametry zagęszczenia, należy uzyskać odpowiedni stopień wilgotności, który poznamy właśnie dzięki badaniu Proctora. Dzięki temu możliwe będzie ubicie gruntu w optymalnych warunkach, co umożliwi wzmocnienie podłoża na potrzeby realizacji planowanych prac budowlanych.

W praktyce z koniecznością przeprowadzenia badania Proctora mamy do czynienia najczęściej w przypadku realizacji inwestycji drogowych i kolejowych polegających na budowie obiektów o charakterze liniowym. W ten sposób wykonuje się różne konstrukcje ziemne, np. nasypy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję