Materiał Partnera

4 fakty o mapach do celów projektowych według geodety Zbigniewa Winnickiego

4 fakty o mapach do celów projektowych według geodety Zbigniewa Winnickiego

Inwestycje budowy drogi, parkingu, chodnika, domu, szkoły, biurowca czy mostu łączy to, iż muszą one być obsługiwane przez biura geodezyjne. Prócz tyczenia terenu czy końcowej geodezyjnej inwentaryzacji uprawnieni geodeci przygotowują dla inwestorów mapy do celów projektowych. Bez nich architekci nie mogliby zaprojektować określonych budowli, dlatego warto znać kilka ważnych faktów o tego typu opracowaniach. Opowiada o nich geodeta Zbigniew Winnicki z Łąki Prudnickiej.

Nie można uzyskać pozwolenia na budowę bez mapy do celów projektowych

Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane wymagające pozyskania pozwolenia na budowę bezsprzecznie muszą podjąć współpracę z biurem geodezyjnym, które przygotuje dla nich mapy do celów projektowych. Bez nich nie można uzyskać urzędowego zezwolenia na wszczęcie prac. Na działce można tylko i wyłącznie przeprowadzić roboty ziemne związane z niwelacją terenu. Inne działania bez mapy do celów projektowych oraz pozwolenia na budowę uważane są za tzw. samowolkę budowlaną, co wiąże się z bardzo wysokimi grzywnami. Potwierdza to geodeta Zbigniew Winnicki, który kieruje swoje usługi geodezyjne do klientów indywidualnych i instytucjonalnych z województwa opolskiego.

Mapy do celów projektowych mogą mieć różne skale

Mapy do celów projektowych nie zawsze przygotowywane są w takiej samej skali. Zależy ona przede wszystkim od rodzaju inwestycji budowlanej oraz typu planowanego do wzniesienia obiektu. Geodeta Zbigniew Winnicki wyjaśnia, że przy budowie domu jednorodzinnego wystarcza mapa do celów projektowych w skali 1:500. Obiekty przemysłowe i zespoły budynków wymagają opracowania dokumentu w skali 1:1000. Dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz z obiektami liniowymi należy zastosować mapę w skali 1:2000.

Mapy do celów projektowych to mapy zasadnicze nieaktualizowane

Nie każdy wie o tym, że mapy do celów projektowych to tak naprawdę mapy zasadnicze, które pobiera się z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Geodeta Zbigniew Winnicki zdradza, że tworzenie opracowań dla inwestorów polega zatem na wykonaniu pomiarów, a następnie naniesieniu wyników w postaci kartograficznej. Tak powstaje operat geodezyjny, który po przekazaniu do ODGiK pozwala zaktualizować mapę zasadniczą. Wydawana jest ona po tym geodecie w formie mapy do celów projektowych wraz z licencjami.

Mapy do celów projektowych mają ściśle określoną formę

Każda mapa do celów projektowych musi nie tylko być wykonana w odpowiedniej skali, ale także musi mieć właściwą z przepisami prawa formę. Najczęściej ma ona postać cyfrową z możliwością wydruku. Oznacza to, że mapa przedstawia grafiki rastrowe i jest bardzo precyzyjna. Jakie elementy muszą być na niej naniesione? Geodeta Zbigniew Winnicki tłumaczy, iż każde opracowanie tego typu zawiera:

  • wskazane granice władania nieruchomości,

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

  • opracowane geodezyjnie linie zabudowy oraz osie ulic i dróg,

  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów potrzebnych dla realizacji inwestycji.

Specjalista Zbigniew Winniki dodaje, że szczegółowy zakres i tryb wykonania map do celów projektowych reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Opracowanie artykułu

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję