"Demax" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o.

Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w pełnym zakresie pod klucz.

Oferta

Przedsiębiorstwo "DEMAX" wykonuje siłami własnymi roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w pełnym zakresie realizując zadania w systemie "pod klucz".

Firma nasza zrealizowała m.in. następujące zadania inwestycyjne: Akademickie Centrum Kultury w Radomiu, Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego w Starachowicach, Starachowicki Inkubator Przedsiębiorczości, Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Pawilon Handlowo-Usługowy o kubaturze ponad 10.000 m3 przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Naszym udziałem modernizowano również obiekty użyteczności publicznej m.in. Bank Śląski Oddział w Starachowicach, Bank P.K.O. B.P., Urząd Miejski w Starachowicach, Specjalna Strefa Ekonomiczna "STARACHOWICE". Realizujemy także prace w zakresie robót instalacyjnych tj. : instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji.

Produkty i usługi

Osoby odpowiedzialne za realizację robót posiadają wykształcenie zgodne z wykonywanym zawodem oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych. Pracownicy produkcyjni dzięki przygotowaniu zawodowemu i długoletniej praktyce gwarantują sprawny i terminowy przebieg prac oraz wysoką jakość.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

generalne wykonawstwo, wykonawstwo pod klucz, roboty budowlano-montażowe, roboty instalacyjne, remonty, renowacje, instalacje wod-kan, instalacje sanitarne, instalacje co, instalacje elektryczne,