Intergeo Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych D. Dadak M. Staszkiewicz

Obsługa geodezyjna inwestycji, mapy, pomiary nadzór geodezyjny.

Oferta

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe niezbędne do projektów kanalizacji, wodociągów, sieci gazowych, teletechnicznych i energetycznych, obiektów budowlanych,regulacji rzek i potoków, projektów dróg itp.Pomiary realizacyjne związane z tyczeniem budowli i budynków oraz tras podziemnego uzbrojenia terenu.Kompleksowa obsługa inwestycji.
Przekroje podłużne i poprzeczne oraz obliczenia objętości mas ziemnych.
Pomiary przemieszczeń i odkształceń poziomych i pionowych.Tworzenie numerycznej bazy informacji o terenie z wykorzystaniem programów: EW-mapa, Micro-Station ,Mikromap, Auto-Cad
Przygotowanie dokumentacji do wykupu i wywłaszczeń, podziały, rozgraniczenia , wznowienia granic działek budowlanych, rolnych i leśnych oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości.
Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych , energetycznych i innych.
Opracowanie operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym oraz obsługę programów w tym zakresie.

Produkty i usługi

Firma nasza działa na rynku usług geodezyjnych od 1992 roku.

Posiadamy swoje biuro w Żywcu . Nasze doświadczenie, wysoki poziom wiedzy fachowej oraz nowoczesny sprzęt pozwalają nam realizować każde życzenie klientów, tworzą równocześnie podstawę elastycznego reagowania na ich oczekiwania w zakresie cen wykonywanych przez nas usług.

Celem naszych działań jest jak najlepsza współpraca z naszymi klientami. Przez wiele lat działalności Biuro nasze dało się poznać jako solidny , profesjonalny i godny zaufania partner. Realizowaliśmy i realizujemy zadania którym nie są w stanie sprostać inne firmy. Nasze prace wyróżniają się wysokim poziomem fachowości a jednocześnie są konkurencyjne cenowo.

W ostatnim okresie specjalizujemy się w pracach związanych z tworzeniem mapy numerycznej , niezbędnej przy wszelkiego rodzaju pracach projektowych i planistycznych oraz sporządzaniu kompletnych dokumentacji formalno-prawnych dla celów obrotu nieruchomościami.

Marki i specjalizacje

Istotnym elementem wpływającym na kształt naszej współpracy z klientami jest wiedza i osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników tworzących wizerunek firmy na rynku.

Mamy nadzieję ,że nasza oferta zainteresuje Państwa i da początek dalszej współpracy.
Gwarantujemy wysoką jakość usług, krótkie terminy realizacji i konkurencyjne ceny.

Opinie

Słowa kluczowe zwiń

wyrysy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, wyrysy do celów budowlanych, wyceny nieruchomości, szacowanie nieruchomości, usługi geodezyjne, geodeta, geodezyjna obsługa inwestycji, geodeci, wytyczenia granic, wznowienia nieruchomości, podziały działek, podziały nieruchomosci, mapy, mapy do celów projektowych, pomiary suwnic, tyczenie osi konstrukcji, tyczenie hal, wyznaczanie granic, wyceny i szacowanie nieruchomości, pomiary realizacyjne, pomiary przemieszczeń, pomiary odkształceń, pomiary odkształceń poziomych i pionowych, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, uzgodnienia zud, tyczenie sieci, wznowienia granic działek leśnych, wznowienia granic działek rolnych,